Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Sesja Rady Miejskiej Legnicy tuż po Świętach

Ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 27 grudnia o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta.

© Materiały prasowe / UM Legnica

Oto planowany porządek jej obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2019.
 5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,
 6. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019,
 7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu,
 8. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
 10. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
 11. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom romskim,
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego przy ul. Jaworzyńskiej i Wielogórskiej,
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką w Legnicy,
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A 4,
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Myśliwskiej, Boiskowej, Jaworzyńskiej i obwodnicy Zachodniej w Legnicy,
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki w Legnicy,
 17. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Złotego Florena do kategorii dróg gminnych,
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 19. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej,
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 31 grudnia 2024 roku w drodze bezprzetargowej,
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości,
 23. Projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
 24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-jednostka urbanistyczna S – rejon ulicy Stanisławowskiej,
 25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego i Władysława Grabskiego w Legnicy,
 26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy,
 27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy al. Rzeczypospolitej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kortów tenisowych w Legnicy,
 28. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.