Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Legnicy z akredytacją ministra zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy uzyskała kolejną akredytację ministra zdrowia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) o profilu kształcenia praktycznym.

© Materiały prasowe / PWSZ Legnica / Zbigniew Gol

Akredytację przyznano na okres 4 lat. Jest to zatem potwierdzenie, że studia na tym kierunku spełniają wszystkie kryteria określone przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto kierunek uzyskał certyfikat Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, który potwierdza, że nasza Uczelnia spełnia wymagane standardy kształcenia pielęgniarek.

Program kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy opiera się na standardach kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa.

Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w: podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach; placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną; ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej; placówkach opieki długoterminowej.

Atutami kształcenia się na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Witelona w Legnicy są:

  • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),
  • możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),
  • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,
  • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej, płatne praktyki pilotażowe,
  • wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna – podjęcie wolontariatu w szpitalach i placówkach opiekuńczych),
  • kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,
  • dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.