Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Nowy rok akademicki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej PWSZ

Pod koniec lutego 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy uruchomiono Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

© Materiały prasowe / PWSZ Legnica

W październiku bieżącego roku rozpoczął się nowy rok akademicki 2019/2020, a wraz z nim pierwsze zajęcia dla studentów w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Zajęcia w MCSM są przeznaczone głównie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej PWSZ im. Witelona w Legnicy to miejsce, w którym doskonali się umiejętności przyszłych pracowników ochrony zdrowia w warunkach identycznych jak szpitalne a jednocześnie dające komfort powtarzalności i bezpiecznego uczenia się.

Znajdujące się w Centrum fantomy reagują na wszelkie bodźce zewnętrzne tak samo jak prawdziwi pacjenci ale nawet popełniając błąd nie można im zrobić krzywdy. Kształcenie w takich warunkach gwarantuje dobre przygotowanie do pracy przyszłych pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Zajęcia w MCSM są przeznaczone głównie dla studentów kierunku Pielęgniarstwo i związane z realizacją projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach V Osi Priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie kształcenia kadr medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy poprzez wdrożenie Programu Rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo w latach 2018-2021.

Projekt jest realizowany w formie partnerstwa PWSZ im. Witelona w Legnicy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy. Partnerstwo ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy naszą Uczelnia a podmiotem leczniczym jako potencjalnym pracodawcą absolwentek i absolwentów kierunku objętego wsparciem.

Wraz z rozpoczęciem roku akademickiego przeprowadzono nabór studentek i studentów kierunku Pielęgniarstwo, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu i będą realizowali zajęcia praktyczne w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Podczas tegorocznej rekrutacji na studia na kierunku Pielęgniarstwo szczególny nacisk położono na rekrutację mężczyzn. Uczelnia pragnie przełamać mit o feminizacji tego zawodu. Funkcja kobiet w pielęgniarstwie, na przestrzeni wieków przyjmowała rozmaite formy. Pełniły one role pomocnicze, opiekuńcze, aż w końcu przyszedł czas na  profesjonalizację i równouprawnienie, a tu jest miejsce dla pielęgniarzy, którzy świetnie odnajdują się w tym dziale medycyny.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, to nie tylko projekt. Poza projektem funkcjonują  dwie sale – 119 i 108. Od tego roku akademickiego sala 108 funkcjonuje jako symulator ZRM. Dzięki współpracy z Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, Uczelnia otrzymała karetkę, która po remoncie i przystosowaniu do warunków MCSM jest miejscem, gdzie studenci kierunku Ratownictwo Medyczne realizują zajęcia wymagające praktycznego przygotowania do zawodu.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.