Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Legnicy

Poprawa jakości powietrza w Legnicy jest jednym z wyzwań i priorytetów dla władz miasta, instytucji i mieszkańców. W walce ze smogiem miasto wdraża i podejmuje wiele działań.

© Materiały prasowe / UM Legnica

Realizowany jest m.in. Program ograniczenia niskiej emisji (PONE), prowadzone są termomodernizacje i podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych oraz różnych obiektów użyteczności publicznej. W walce ze smogiem istotną rolę odgrywają kampanie edukacyjne. Miasto kupuje ekologiczne autobusy m.in. o napędzie hybrydowym i planuje kupić w 2019 roku cztery autobusy elektryczne wraz ze stacją ładowania. Na lepszą jakość powietrza mają także wpływ olbrzymie inwestycje w przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego i budowę nowych dróg, wymiana oświetlenia oraz powstanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym. Patrole straży miejskiej aktywnie sprawdzają m.in. jakość paliwa stosowanego przez mieszkańców do opalania pieców.

W latach 2015-2016 w Legnicy wykonano inwentaryzację i utworzono bazę źródeł niskiej emisji. Pozwoliło to na zlokalizowane tych źródeł i określenie ich liczby. Wyniki tych działań w postaci mapy prezentowane są na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Strategicznym dokumentem, dotyczącym poprawy jakości powietrza w Legnicy, jest uchwalony przez Radę Miejską w styczniu 2016 r. Plan gospodarki niskoemisyjnej z elementami planu mobilności miejskiej. Zawarte są w nim działania na szczeblach administracyjnych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz wskazanie propozycji przedsięwzięć, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej gminy.

Jednym z najważniejszych działań w walce ze smogiem jest realizowany w Legnicy Program ograniczenia niskiej emisji (PONE). Jego głównym założeniem jest dotowanie, także z budżetu miasta, wymiany przez mieszkańców ogrzewania zanieczyszczającego powietrze na przyjazne środowisku. W latach 2015–2018 z tej formy wsparcia, w sumie ok. 3,5 mln zł, skorzystało blisko 740 gospodarstw domowych. W roku 2019 dofinansowanie obejmie kolejne 350 gospodarstw.

Innym działaniem ograniczającym niską emisję jest termomodernizacja i podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków mieszkalnych i różnych obiektów użyteczności publicznej. W Legnicy ocieplono bardzo wiele budynków szkolnych i przedszkoli. Wydano na ten cel kilkadziesiąt milionów zł. Do miejskich sieci przyłączane są mieszkania komunalne m.in. przy ul. Głogowskiej, budynki szkolne, przedszkola, hale sportowe. Budowane są nowoczesne sieci ciepłownicze.

Systematycznie wymieniana jest flota autobusów komunikacji miejskiej. Mieszkańcy otrzymali w ostatnich latach 34 nowoczesne i ekologiczne autobusy. Ich wartość sięga 40 mln zł. Tylko w minionym roku na ulice wyjechało 8 autobusów, spełniających normę ekologiczną Euro VI, w tym cztery hybrydowe. W planach jest zakup kolejnych, o napędzie elektrycznym.

Istotnym działaniem w walce ze smogiem jest kontrolowanie przez straż miejską, czy w piecach nie są spalane różnego rodzaju odpady, które zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje. Akcja prowadzona jest przez cały rok, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.  W trakcie interwencji strażnicy stwierdzali m.in. spalanie w piecach sklejki, płyt wiórowych, malowanego i lakierowanego drewna, odpadów plastikowych. W wielu przypadkach interwencje kończyły się mandatem lub kierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Te działania prowadzone od lat przyczyniły się do podniesienia świadomości mieszkańców, co skutkowało zmniejszeniem przypadków spalania niebezpiecznych materiałów. 

W walce ze smogiem miasto współpracuje z różnymi instytucjami. W 2016 r. zawarto porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w którym zadeklarowano podejmowanie wspólnych działań, służących ochronie jakości powietrza, w szczególności w zakresie zapewnienia danych do systemu ocen i prognoz jakości powietrza w Legnicy.

Z kolei w ramach umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań wynikających z PONE uzyskaliśmy ok. 2,5 mln zł w formie dotacji i pożyczek.

Wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim miasto zrealizowało unijny projekt LIFE-APIS/PL, czego efektem było zainstalowanie tablicy informującej o prognozowanych parametrach środowiska – powietrza.

Miasto zawarło porozumienie z PGNiG w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza, które polega na prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych, zachęcających mieszkańców oraz przedsiębiorców do eliminacji używania paliwa stałego i zastępowania go piecami zasilanymi paliwem gazowym.

Innym ważnym działaniem jest przystąpienie miasta do Legnickiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii, którego jest współorganizatorem.

– By pokazać skalę problemu, w związku z niską emisją, prowadzimy wiele kampanii edukacyjnych dla różnych grup społecznych – mówi Przemysław Rogowski, dyrektor wydziału środowiska i gospodarowania odpadami Urzędu Miasta. – Odbywają się ekoakcje, happeningi połączone z konkursami dla najmłodszych, dni otwarte w ciepłowni, szkolenia dla nauczycieli i inne.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.