Logo Legnica24h.pl
Reklama

Wkrótce absolutoryjna sesja Rady Miejskiej

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 29 maja o godzinie 10.00 w Sali nr 226 Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8).

Fot. UM Legnica © UM Legnica

Oto planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIV/109/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
 5. Informacja z realizacji uchwał oraz wniosków z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2014-2018, podjętych w 2016 roku.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
 7. Informacja „Narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym. Informacja o realizacji prac planistycznych w 2017 roku”.
 8. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy za rok 2016.
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2016.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Legnicy.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego przy ul. Bielańskiej.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie na terenie miasta Legnicy obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017.
 15. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 16. Komunikaty i sprawy różne.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.