Logo Legnica24h.pl
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Miliony złotych na nowoczesną legnicką oświatę

W latach 2018-2019 Legnica bardzo aktywnie przygotowała i wykorzystała ok. 50 różnorodnych projektów edukacyjnych, społecznych, cywilizacyjnych, integracyjnych i wychowawczych.

© Materiały prasowe / UM Legnica

W latach 2018-2019 Legnica bardzo aktywnie przygotowała i wykorzystała ok. 50 różnorodnych projektów edukacyjnych, społecznych, cywilizacyjnych, integracyjnych i wychowawczych, służących unowocześnieniu i usprawnieniu procesu nauczania i podnoszeniu kompetencji uczniów.

W tym celu skutecznie wykorzystywane były głównie środki unijne, będące w dyspozycji marszałka województwa lub pochodzące z budżetu państwa. Wartość tych projektów sięga 10 mln zł, a ich skutki edukacyjne to przystosowanie dzieci i młodzieży do radzenia sobie w dorosłym życiu. Pracownie wyposażone w inteligentne urządzenia, nowoczesne pomoce naukowe, profesjonalna kadra, zaplecze sportowe i rekreacyjne, wymiany międzynarodowe stały się magnesem dla uczniów z naszych sąsiednich gmin. Dziś w legnickich szkołach średnich kształci się ich aż ok. 40 procent.

Jednym z najważniejszych autorskich projektów, który potrwa jeszcze do grudnia 2019 roku, nosi nazwę Legnicka edukacja dla przyszłości. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał nam dofinansowanie ponad 4 mln zł na jego realizację, zaś jego całkowita wartość wyniosła ok. 4,3 mln zł.

Bardzo cieszę się z docenienia oryginalności i wartości naszego projektu oraz niezwykłej, skutecznej efektywności pozyskania tak znacznych kwot – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski.

Miejskie służby oświatowe pracowały nad wnioskiem, wraz z dyrektorami szkół, już w 2017 roku. Spotkał się on z wysokim uznaniem instytucji udzielającej dofinansowania. W tym przedsięwzięciu uczestniczą wszystkie, czyli 13 legnickich szkół podstawowych. Program opiera się na wnikliwej diagnozie potrzeb uczniów, pozwalając im realizować specjalne potrzeby edukacyjne, a także udzielanie wsparcia pedagogicznego i psychologicznego. Zapewnia też najnowocześniejsze technologicznie materiały, urządzenia i pomoce naukowe.

„Legnicka edukacja dla przyszłości” założyła realizację dodatkowych, dobrowolnych, pozalekcyjnych zajęć dla prawie 9,5 tys. uczniów szkół podstawowych. To 46 tysięcy dodatkowych godzin pozalekcyjnych. Wszystkie dodatkowe zajęcia nauczycieli są płatne.

Prowadzone były m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne, koła zainteresowań, nauka programowania dla uczniów klas I-III, nauka gry w szachy dla czwartoklasistów, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze (kl. V i VI), doradztwo zawodowe (kl. VII i VIII) oraz opieka psychologiczna. Szkoły otrzymują sprzęt komputerowy do nauki programowania. Natomiast do zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas V i VI stosuje się cyfrowe laboratoria.

Chcemy dawać uczniom maksymalne możliwości rozwojowe i wyrównujące szanse poznawcze – podkreśla Tadeusz Krzakowski. – Z projektem ruszyliśmy w styczniu 2019 roku. Obejmuje on dwa lata szkolne, a później będzie kontynuowany i finansowany z budżetu gminy.

Dzięki innemu przedsięwzięciu oświatowemu legnickie szkoły zawodowe otrzymują ponad 560 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach projektu „Czas na zawodowców”, który zwiększy m.in. szanse na znalezienie pracy przez uczniów.

Uczestniczą w nim szkoły zawodowe: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Budowlanych  i Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych. W sumie objętych nim jest 300 uczniów i 56 nauczycieli z naszego miasta.

W ramach tego projektu prowadzi się staże u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenia kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu, nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, innowacyjne metody dydaktyczne, szkolenia interpersonalne i społeczne, a także mini projekty badawcze oraz obozy naukowe. Ta różnorodna gama działań przyczyni się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodach.

Projekt „Czas na zawodowców” skierowany był nie tylko do uczniów szkół zawodowych, ale i do nauczycieli zawodu. Jest dla nich szansą na podwyższenie kwalifikacji. Zakłada m.in. szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, które podnoszą także umiejętności interpersonalne.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.