Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Dzisiaj poznamy osoby szczególnie zasłużone dla Legnicy

W poniedziałek o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta odbędzie się sesja Rady Miejskiej Legnicy. Sesja będzie transmitowana w internecie.

© Materiały prasowe / UM Legnica

Transmisja na żywo (od 10:00)

Transmisje archiwalne

Planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2018.
 5. Roczne Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Legnicy i Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Legnica w 2018 roku.
 6. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Legnicy za rok 2018.
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2018 r.
 8. Program gospodarowania odpadami komunalnymi – selektywna zbiórka wybranych frakcji odpadów.
 9. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 10. Projekt uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnicę.
 11. Projekt uchwały w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnego terenu Zakładu Produkcji Wody położonego przy ul. Nowodworskiej w Legnicy.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 przez Miasto Legnica.
 15. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy poprzez zmianę siedziby i miejsca prowadzenia zajęć.
 16. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 17. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 19 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Legnicę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Legnicę oraz określenia granic ich obwodów.
 20. Projekt uchwały o scalaniu i podziale gruntów.
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki.
 22. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019–2022.
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Legnicy” w roku 2019.
 24. Projekt uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2019.
 25. Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2019.
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy.
 27. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 28. Komunikaty i sprawy różne.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.