Logo Legnica24h.pl
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Wybierz bezpieczeństwo wewnętrzne

Interesujesz się problematyką bezpieczeństwa i w przyszłości chcesz zajmować się bezpieczeństwem zawodowo? Wybierz studia licencjackie lub magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

© Materiały prasowe / PWSZ Legnica

Bezpieczeństwo wewnętrze
studia licencjackie

O kierunku

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne są interdyscyplinarne. Łączą w sobie teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, co pozwala na kompleksowe ujęcie zmieniających się zagrożeń współczesnego świata. Dodatkowo studenci uzyskują wiedzę z pokrewnych dyscyplin naukowych, takich jak: psychologia, prawo, ekonomia, socjologia, historia czy stosunki międzynarodowe.

Perspektywy zawodowe

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowią doskonałą podstawę przygotowującą do kariery zarówno w grupach dyspozycyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, a także na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji, w administracji specjalnej, oraz w organizacjach trzeciego sektora. Może pracować w organizacjach pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.

Atuty

 • uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców,
 • bardzo ważnym elementem tych studiów są zajęcia praktyczne (np. laboratorium kryminalistyczne, zajęcia strzeleckie, obsługa dronów, ratownictwo medyczne) – dzięki temu studenci zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w konkretnym działaniu.
 • aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym,
 • spersonalizowane podejście do potrzeb studentów, w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja,
 • możliwość kontynuacji kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Specjalności:

 • administrowanie i zarządzanie w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
 • służby mundurowe w bezpieczeństwie

 

Bezpieczeństwo wewnętrze
studia magisterskie (2-letnie)

O kierunku

Celem kształcenia na studiach magisterskich jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych, a także umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Zajęcia realizowane podczas studiów obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz specjalistycznego.

Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w PWSZ im. Witelona w Legnicy stanie się pożądanym i dobrze wykształconym profesjonalistą, którego zatrudnieniem będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.

Perspektywy zawodowe

Absolwent tego kierunku studiów, mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, będzie mógł swoją karierę zawodową związać z:

 • wykonywaniem zadań pracownika administracyjnego w instytucjach sektora publicznego czy też na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych oraz Policji,
 • pracą w administracji specjalnej, a także w organizacjach trzeciego sektora, w przedsiębiorstwach i instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami oraz w innych jednostkach odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo,
 • pełnieniem funkcji koordynatorów lub menedżerów ds. bezpieczeństwa informacji,
 • działalnością w organizacjach pozarządowych i non-profit na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i ochroną.

Atuty

 • zajęcia są prowadzone przez grono specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz praktyków zatrudnionych w Wojsku, Policji, służbach specjalnych, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej oraz administracji publicznej i podmiotach gospodarczych zajmujących się bezpieczeństwem,
 • uczelnia posiada doskonale wyposażone, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeniowe, co pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznej obsługi nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego przez przyszłych pracodawców,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne to interdyscyplinarny kierunek polecany nie tylko tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowiący interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: ochrony informacji niejawnych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych,
 • w ramach programu ERASMUS+ możliwe jest zrealizowanie semestru lub roku studiów w jednym z kilkudziesięciu uniwersytetów za granicą, z którymi nasza Uczelnia ma zawarte porozumienia, między innymi: Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Dania, Litwa, Słowacja, Francja.

Tryb studiów: stacjonarny/niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister
Specjalności:

 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • kryminalistyka i techniki śledcze
 • obronność państwa
 • medyczne służby ratownicze w systemie bezpieczeństwa
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomościReklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.