Logo Legnica24h.pl
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Ratownictwo medyczne – studia z pasją

Jeśli w przyszłości chcesz podjąć pracę np. w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym pogotowiu ratunkowym, centrach powiadamiania ratunkowego czy oddziałach SOR to studia na tym kierunku są dla Ciebie!

© Materiały prasowe / PWSZ Legnica

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy prowadzi studia licencjackie (studia I stopnia) na kierunku Ratownictwo medyczne. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek systemu ratownictwa medycznego. Podczas 3-letniego okresu uczenia się student nabywa wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych czynności ratunkowych, co daje mu możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM).

Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w salach wykładowych multimedialnych, jak i w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach tj. chirurgia, kardiologia, intensywna terapia czy neurologia. Umiejętności praktyczne przekazywane są również podczas zajęć praktycznych organizowanych na oddziałach szpitalnych w ramach pediatrii, medycyny ratunkowej czy chorób wewnętrznych.

Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć przygotowują do podejmowania działań mających na celu diagnostykę zachorowań oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Perspektywy zawodowe

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR),
 • służbach mundurowych: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
 • firmach prowadzących szkolenia i edukację z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy,
 • firmach farmaceutycznych,
 • prywatnych firmach medycznych zajmujących się m. in.: transportem medycznym, zabezpieczeniem medycznym imprez,
 • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Nasze atuty

 • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna,
 • sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności ratowniczych),
 • pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),
 • zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,
 • wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
 • absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich preferencji i może podążać w różnych kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zdrowiem publicznym,
 • wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja ratownictwa medycznego (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna).

Partnerzy

 • szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego, w tym Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego,
 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
 • placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
 • służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomościReklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.