Logo Legnica24h.pl
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

W najbliższy poniedziałek sesja Rady Miejskiej Legnicy

Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 24 czerwca (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta.

© Materiały prasowe / UM Legnica

Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta: www.legnica.eu/dla mieszkańca/transmisje z sesji Rady Miejskiej/ BIP - Transmisja na żywo lub Transmisje archiwalne.

Planowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy od 14 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r.
 4. Raport roczny z działalności Prezydenta Miasta Legnicy za 2018 r.
 5. Raport o stanie miasta za rok 2018.
 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legnicy wotum zaufania.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Legnicy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legnicy.
 9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania.
 14. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników.
 15. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatach na ławników.
 16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Legnicy.
 17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Ekologii Rady Miejskiej Legnicy.
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Legnicy.
 19. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 20. Komunikaty i sprawy różne.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.