Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Są stypendia szkolne i zasiłki dla uczniów

Rodzice uczniów mogą się ubiegać o pomoc finansową w formie stypendium szkolnego. Wnioski można składać jeszcze do 15 września. Dostępny jest także specjalny zasiłek szkolny wypłacany w trudnych sytuacjach losowych.

Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com © pixabay.com

W Legnicy odpowiednie formularze można pobierać, a następnie składać wnioski w dwóch placówkach: w Szkole podstawowej nr 10 przy ul. Jaworzyńskiej i w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Słubickiej. Wnioski rozpatrywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy, który też przydziela pomoc materialną.

Obecnie wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięczne. Dochód uprawniający do ubiegania się o wsparcie wynosi 514 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie może być udzielone w formie pomocy rzeczowej (o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników) lub całkowitego bądź częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Z kolei zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica. Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie wsparcie może być przyznawane w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z edukacją lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Jednak nie może on przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

W 2016 roku w Legnicy ze stypendiów szkolnych skorzystało 1.018 osób. Wartość udzielonej pomocy przekroczyła 1,8 mln zł. Natomiast zasiłki przyznano 15 uczniom w łącznej wysokości prawie 9 tys. zł.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.