Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Legnica zaciągnie europejski kredyt

Podczas III sesji (27 grudnia) Rada Miejska Legnicy przyjęła uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

© Materiały prasowe / UM Legnica

To może być koło zamachowe rozwoju legnickich inwestycji na najbliższe lata - kilometry nowych dróg, koniec ze starymi piecami, nowe autobusy dla MPK, rewitalizacja parku i wiele więcej.

W latach 2019-2022 planuje się pozyskać kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej wysokości 136 mln zł. Kwotę 137,2 mln ma zapewnić miasto. Mogą to być środki własne, ale też wsparcie rządu czy urzędu marszałkowskiego.

To kredyt na bardzo dobrych, niekomercyjnych warunkach, z korzystną marżą. Jego spłata rozłożona zostanie na 25 lat, a rozpocznie się w roku 2024. W Legnicy dofinansowaniem planuje się objąć 20 ważnych inwestycji. Mowa jest o dofinansowaniu, bo środki z EBI mogą stanowić do 50 procent kosztów inwestycji. EBI przyznaje środki jedynie na inwestycje, które realnie mogą poprawić jakość życia mieszkańców.

Przez szereg miesięcy przedstawiciele EBI wizytowali oraz analizowali budżet Legnicy, wieloletnią prognozę finansową i zgłoszone przez nas projekty. Otrzymaliśmy bardzo wysokie noty, dzięki czemu, teraz możemy pozyskać te środki – podkreśla prezydent Tadeusz Krzakowski.

Z tej formy zwrotnego źródła finansowania skorzystały już takie miasta, jak: Katowice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Rybnik czy Wałbrzych. W Legnicy łączna wartość nakładów inwestycyjnych, jakie będą mogły być poniesione dzięki kredytowi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, planowana jest w wysokości 272 mln 720 tys. zł.

Na jakie cele miasto pragnie wykorzystać ponad ćwierć miliarda złotych?

Transport – wartość: 151 507 250,00 zł

1. Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 27.878.000,00 zł.

2. Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 13.058.000,00 zł.

3. Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy.

Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych –18.600.000,00 zł.

4. Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego – 4.445.000,00 zł.

5. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 17.684.000,00 zł.

6. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego – 69.842.250,00 zł.

Infrastruktura miejska, kultura i turystyka – wartość: 57 149 809,00 zł

1. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji – 22.265.000,00 zł.

2. Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego w Legnicy.

Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności – 15.139.000,00 zł.

3. Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w Legnicy, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.

Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta – 5.400.000,00 zł.

4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym - 3.076.000,00 zł.

5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym -1.140.000,00 zł.

6. Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy.

Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta -10.129.809,00 zł.

Szkolnictwo i sport – wartość: 15 047 941,00 zł

1. Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych - 15.047.941,00 zł.

Opieka zdrowotna i społeczna – wartość: 5 200 000,00 zł

1. Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy.

Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia - 5.200.000,00 zł.

Efektywność energetyczna – wartość: 20 318 500,00 zł

1. Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej - 9.000.000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 - Termomodernizacja budynku szkolnego.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych - 2.818.500,00 zł.

3. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego - 8.500.000,00 zł.

Inne – wartość: 23 496 500,00 zł

1. Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny – 6.561.500,00 zł.

2. Zakup czterech autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji ładowania.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych – 10.340.000,00 zł.

3. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama

Warning: array_count_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/tbla2/domains/legnica24h.pl/public_html/inc/sidebars.php(6) : eval()'d code on line 12

Warning: arsort() expects parameter 1 to be array, null given in /home/tbla2/domains/legnica24h.pl/public_html/inc/sidebars.php(6) : eval()'d code on line 13

Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/tbla2/domains/legnica24h.pl/public_html/inc/sidebars.php(6) : eval()'d code on line 14

Warning: array_values() expects parameter 1 to be array, null given in /home/tbla2/domains/legnica24h.pl/public_html/inc/sidebars.php(6) : eval()'d code on line 15
Popularne tagi
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.