Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Budżet Legnicy na rok 2019 przyjęty

Budżet na 2019 rok zakłada dochody Legnicy w wysokości 566 mln 415 tys. zł. Natomiast po stronie wydatków zaplanowanych jest 587 mln 137 tys. zł.

© Materiały prasowe / UM Legnica

W Radzie Miejskiej Legnicy bez żadnych ogródek zawiązała się egzotyczna, ale realna koalicja liczących sobie po siedmiu radnych Klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Na III w tej kadencji sesji (27 grudnia) porozumieli się, co do wprowadzenia bardzo licznych zmian do przygotowanych przez prezydenta i jego służby oraz pozytywnie zaopiniowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową i zaakceptowanych przez większość komisji problemowych Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu na rok 2019. Wcześniej zmiany nie były z nikim konsultowane.

PiS i KO posunęły się najpierw do deklaracji akceptujących nowy prezydencki budżet. Ich liderzy przemawiali w tonie pojednawczym i konsyliarnym. Później jednak wytoczyli własne propozycje i żądania.

Wprowadzili istotne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a z budżetu praktycznie usunęli tak istotne zadanie własne gminy, jakim jest promocja miasta. Nie poprzestając na tym, wspólnie zadecydowali - wszak mają większość - że nie jest też potrzebne budowanie dla mieszkańców nowego parku wodnego przy ul. Stromej. Przeznaczone na te cele pieniądze postanowili wykorzystać na realizację własnych pomysłów, kładąc nacisk na konsumpcję, a nie finansowanie inwestycji. Przykładem jest obietnica złożona pracownikom MOPS wypłaty zwiększonych wynagrodzeń.

Innym pomysłem były np. budowa pomnika księcia Henryka Pobożnego na placu Słowiańskim, wyposażenie służb mundurowych w dodatkowy sprzęt i zorganizowanie jubileuszu 100-lecia Policji czy sfinansowania spektaklu Teatru Modrzejewskiej, do którego miasto dokłada co roku 1,5 mln zł i którego organem prowadzącym jest urząd marszałkowski.

Wszystkie te zmiany i szereg innych zostały wprowadzone i przegłosowane głosami koalicji PiS oraz KO. Koalicjanci byli głusi na głosy rozsądku, zamykając dyskusję.

Ostatecznie tak odmieniony budżet został przyjęty, choć nie otrzymał poparcia ze strony radnych klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego.

Budżet 2019

Budżet na 2019 rok zakłada dochody Legnicy w wysokości 566 mln 415 tys. zł. Największy udział w tej kwocie (ponad 309 mln) mają własne dochody miasta. Po stronie wydatków zaplanowanych jest 587 mln 137 tys. zł. Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę i wychowanie (ponad 216 mln zł). Na drugiej pozycji znajduje się pomoc rodzinie (96, 8 mln), trzeciej - transport i łączność (ponad 60,3 mln zł), kolejne miejsca zajmują pomoc społeczna i zadania w sferze polityki społecznej (ponad 54 mln zł).

W budżecie po zmianach udało się zapewnić środki na realizację bardzo wielu (67) inwestycji. Ich wartość wyniesie 65 mln 983 tys. zł. Większość tej kwoty jest przeznaczone na inwestycje drogowe.

Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne 2019 roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ponad 28,5 mln zł, w tym:

 • budowa aktywnych przejść dla pieszych – 150 tys. zł,
 • budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w drogi krajowej 94 – 134 tys. zł,
 • budowa drogi powiatowej łączącej S3 z ul. Lotniczą – 220 tys. zł,
 • budowa i przebudowa chodników w mieście – 200 tys. zł,
 • budowa drogi zbiorczej południowej etap II (spłata zobowiązania) – 10 mln 760 tys. zł.,
 • budowa drogi zbiorczej południowej etap III od Rzeczypospolitej do Sikorskiego – 2 mln 100 tys. zł,
 • przebudowa ul. Leszczyńskiego z mostem na Czarnej Wodzie – 2mln 500 tys. zł,
 • przebudowa ul. Sikorskiego – 800 tys. zł,
 • przebudowa Bydgoskiej i Szczytnickiej, w tym II etap ul. Szczytnickiej – 2 mln 405 tys. zł,
 • uzbrojenie i drogi w rejonie Jaworzyńskiej oraz obwodnicy południowo-zachodniej dla terenów produkcyjno-usługowych – 234 tys. zł,

DROGI PUBLICZNE GMINNE – ponad 7,3 mln zł, w tym:

 • budowa dojazdu do urządzeń przeciwpowodziowych – 155 tys. zł,
 • budowa i przebudowa chodników w mieście – 200 tys. zł,
 • budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka – 900 tys. zł,
 • budowa ul. Gumińskiego – 1 mln 245 tys. zł,
 • rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ul. Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą – 1 mln 140 tys. zł,
 • zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego wraz z budową pomnika księcia Henryka Poboznego – 300 tys. zł,
 • rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą z przebudową ul. Nadbrzeżnej – 2 mln 656 tys. zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 5 mln 224 tys. 300 zł, w tym:

 • odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie H. Pobożnego, renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych – 3 mln 668 tys. zł,
 • przebudowa gminnych lokali mieszkalnych – 636 tys. zł,

Towarzystwo Budownictwa Społecznego – 500 tys. zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 670 tys. w tym,

 • przebudowa dźwigu osobowego wraz z przebudową szybu windowego w budynku Urzędu Miasta, pl. Słowiński 8 – 650 tys. zł

OŚWIATA – 15 mln 204 tys. 940 zł, w tym:

 • termomodernizacja budynku szkolnego SP nr 19, al. Rzeczypospolitej – 2 mln 70 tys. 580 zł.
 • termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Integracyjnych – 2 mln 800 tys. 360 zł,
 • przebudowa i przystosowanie obiektu przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych – 8 mln 800 tys. zł.

OCHRONA ZDROWIA – 850 tys. w tym:

 • modernizacja bazy sportowej w II LO do prowadzenia zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży jako elementów programów profilaktycznych – 850 tys. zł.

POMOC SPOŁECZNA – 4 mln 750 tys. w tym:

 • rewitalizacja obszarów Zakaczawia – rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – 4 mln 600 tys. zł.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 1 mln 200 tys. zł.

BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW I DRÓG – 1 mln 145 tys. zł.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI – 5 mln 300 tys. w tym:

 • przebudowa budynku Teatru Letniego na potrzeby Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona – 3 mln 600 tys. zł,
 • rewitalizacja obiektu palmiarni stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej – 200 tys. zł,
 • rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego – 1 mln 500 tys. zł.

INNE:

 • LBO – 11 zadań wybranych przez mieszkańców – 2 mln 750 tys. zł.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.