Logo Legnica24h.pl
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Zapisz się na bezpłatne kursy online Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Dostępna jest oferta bezpłatnych kursów organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy. Żeby zapisać się na kurs wystarczy założyć konto i zarejestrować się poprzez stronę www.navoica.pl na wybrany kurs.

© Materiały prasowe

Navoica.pl to polska platforma z kursami typu MOOC, dostępnymi w języku polskim, bez opłat i dla każdego zarejestrowanego użytkownika.

Do wyboru są trzy kursy:

 • Lean production – kurs wprowadza w tematykę zarządzania za pomocą technik lean management – prowadzący dr Magdalena Dąbrowska,
 • Wirtualizacja i cloud computing w zastosowaniach praktycznych – kurs wprowadza w tematykę przetwarzania danych z wykorzystaniem wirtualizacji i rozwiązań chmurowych – prowadzący mgr inż. Piotr Nadybski,
 • Architektura aplikacji internetowych opartych o framework Laravel – kurs wprowadza w tematykę wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem frameworka Laravel – prowadzący mgr inż. Krzysztof Rewak.

Lean production

Opis kursu

Współczesne przedsiębiorstwa, działające na rynkach obfitujących w silną konkurencję, dążą do osiągnięcia przewagi nie tylko poprzez cenę czy poziom obsługi klienta, ale stawianie na oszczędność i podniesienie kreatywności i innowacyjności. Odchudzone podejście do produkcji, czy szerzej zarządzania, dzisiaj to już nie tylko moda, lecz bardzo często konieczność. W przedsiębiorstwach wdrażających koncepcję lean production, istnieje świadomość jej złożoności, mnogości wykorzystywanych narzędzi i metod oraz ograniczonej wiedzy na ten temat wynikającej bardzo często z braku uwzględnienia tej problematyki w programach nauczania. Obecnie osoby potrafiące zastosować, w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, narzędzia i metody wykorzystywane w koncepcji lean, są doskonałym "motorem" do poszukiwania oszczędności, stymulowania rozwoju i innowacyjności oraz zwiększenia wydajności procesów i podniesienia ergonomii pracy.

Wymagania wstępne

Kurs jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką, w szczególności osób, które chcą nabyć, ugruntować lub pogłębić wiedzę z zakresu koncepcji lean production oraz nabyć umiejętności zastosowania metod, narzędzi i technik wykorzystywanych w ramach tej koncepcji.

Cele kursu

 • nauczysz się podstawowych pojęć z zakresu podstaw systemów,
 • nauczysz się podstawowych rodzajów procesów i zależności między nimi,
 • poznasz istotę koncepcji lean management,
 • zrozumiesz różnicę w podejściu do tradycyjnego i odchudzonego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • nauczysz się podstawowych pojęć z zakresu lean management,
 • poznasz założenia, zasady, reguły, wady i zalety implementacji tej koncepcji,
 • nauczysz się diagnozować źródła marnotrawstwa,
 • poznasz cel i metodologię zastosowania metod, technik i narzędzi lean production,
 • nauczysz się stosować narzędzia, metody i techniki lean production,
 • nauczysz się dokonywać diagnozy, analizy i oceny procesu produkcyjnego z wykorzystaniem narzędzi lean production,
 • poznasz podstawowe pojęcia i klasyfikację innowacji,
 • zrozumiesz możliwość zastosowania wybranych narzędzi w odniesieniu do rodzaju innowacji i źródeł marnotrawstwa,
 • nauczysz się wskazać wymierne korzyści płynące z praktycznych aspektów zastosowania metod, technik i narzędzi lean production.

Poruszane zagadnienia

Poszczególne moduły zawierają zagadnienia teoretyczne, ćwiczenia oraz case study. Moduły zakończone są pytaniami kontrolnymi sprawdzającymi stopień opanowania materiału, ćwiczeniami do samodzielnego wykonania i przemyślenia lub tematami do dyskusji umożliwiające pracę w grupie, wymianę poglądów i spostrzeżeń.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się poprzez serię testów pod koniec każdego rozdziału oraz egzamin końcowy. Pięć testów ma taką samą wagę punktową jak egzamin. Kurs zostaje zaliczony przy 60% poprawnych odpowiedzi.

Kadra kursu

dr Magdalena Dąbrowska – Kierownik Zakładu Inżynierii Produkcji i Logistyki Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Promotor prac dyplomowych z zakresu logistyki produkcji, nowoczesnych koncepcji zarządzania w logistyce, logistyki zaopatrzenia, procesów magazynowych, procesów transportowych. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów organizacji procesów logistycznych. Jej pasją jest zwiedzania zamków, twierdzy, miast podziemnych. Wolny czas spędza blisko natury wśród wodospadów, wąwozów, jaskiń.

Wirtualizacja i cloud computing w zastosowaniach praktycznych

Adresaci kursu

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla studentów ostatnich lat kierunku Informatyka lub pokrewnych oraz innych osób chcących zdobyć podstawową wiedzę na temat technologi wirtualizacji i przetwarzania w chmurach obliczeniowych.

Wymagania wstępne

Wykonanie niektórych zadań praktycznych wymaga umiejętności podstawowego administrowania wybranymi systemami operacyjnymi (np. instalacja systemu Windows lub Linux, konfiguracja interfejsów sieciowych itp.)

Cele kursu

 • przedstawienie istoty współczesnych systemów informatycznych, ich roli w biznesie i życiu codziennym.,
 • omówienie stosowanych w dniu dzisiejszym architektur systemów informatycznych,
 • wyjaśnienie koncepcji wirtualizacji i przetwarzania w chmurach obliczeniowych,
 • omówienie problematyki wirtualizacji, przegląd dostępnych technologii oraz szczegółowe omówienie wybranych, wraz z przykładami zastosowań i zadaniami do wykonania przez uczestnika kursu,
 • implementacja wybranych usług w powszechnie dostępnym środowisku,
 • strategia wdrożenia i migracji do chmury obliczeniowej,
 • problematyka bezpieczeństwa w modelu chmurowym.

Efekty kształcenia

 • uczestnik kursu pozna aktualnie stosowane architektury oraz najważniejsze komponenty współczesnych systemów informatycznych i będzie rozumiał ich rolę i znaczenie,
 • uczestnik kursu pozna pojęcia wirtualizacji i chmury obliczeniowej, będzie potrafił wyjaśnić ich działanie,
 • uczestnik kursu pozna najpopularniejsze narzędzia w zakresie wirtualizacji oraz będzie umiał wdrożyć wybrane rozwiązania w podstawowym zakresie,
 • uczestnik kursu pozna najpopularniejsze narzędzia w zakresie przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej oraz będzie umiał wdrożyć wybrane rozwiązania w podstawowym zakresie (uruchomienie maszyny wirtualnej z wybranym systemem operacyjnym, uruchomienie serwera VPS, uruchomienie aplikacji webowej),
 • uczestnik kursu będzie znał i potrafił wskazać najważniejsze zagrożenia związane z przetwarzaniem w chmurach obliczeniowych, wraz z ich konsekwencjami i metodami ich minimalizacji,
 • uczestnik kursu będzie znał etapy procesu migracji do środowiska chmurowego oraz potrafił sporządzić listę kontrolną dla strategii migracji, a także dokonać porównania ofert dostawców według określonej listy kryteriów.

Warunki zaliczenia

Aby uzyskać zaliczenie uczestnik musi rozwiązać wszystkie testy po każdym z modułów oraz test końcowy na poziomie powyżej 60%. Wynik końcowy liczony jest jako średnia ważona średni wynik modułowy*50% + wynik końcowy*50%.

Kadra kursu

mgr inż. Piotr Nadybski – absolwent kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie administrowania sieciami komputerowymi, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Od 2009 roku instruktor Cisco Networking Academy, gdzie m.in. uzyskał wyróżnienie Expert Level Instructor Excellence. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące sieci komputerowych, administrowania systemami operacyjnymi oraz z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych. Autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informatycznego. Zajmuje się również problematyką szeregowania zadań oraz efektywnego wykorzystania zasobów w środowiskach do wirtualizacji.

Architektura aplikacji internetowych opartych o framework Laravel

Opis kursu

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem, programowaniem i wdrażaniem aplikacji internetowych opartych o framework Laravel. Celem kursu jest przedstawienie w jaki sposób stworzyć dobrze zaplanowaną architekturę we własnej aplikacji webowej. Jak nie dopuścić do puchnięcia kontrolerów, jak sprytnie reagować na zmiany w bazie danych, jak uelastycznić aplikację w celu łatwego testowania i jak przede wszystkim zaprzyjaźnić się z interfejsami.

Wymagania wstępne

Od kursantów wymagana jest znajomość podstaw programowania obiektowego i języka znaczników HTML oraz umiejętność czytania dokumentacji i znajdowania potrzebnych informacji w internecie. Znajomość języka angielskiego nie jest wymagana, lecz z pewnością ułatwi pracę.

Efekty kształcenia

Absolwent kursu będzie:

 • znał sposób przepływu zapytania w aplikacjach programowanych w PHP,
 • znał rodzaje metod i kody odpowiedzi HTTP,
 • znał sposoby komunikacji aplikacji internetowej z bazą danych,
 • znał niektóre wzorce projektowe i architektoniczne,
 • potrafił wykorzystać system zarządzania pakietami do utworzenia nowego projektu aplikacji webowej,
 • potrafił zaprojektować routing zależny od uprawnień użytkownika,
 • potrafił stworzyć podstawowy interfejs graficzny aplikacji internetowej,
 • potrafił przedstawić i zmieniać dane z bazy danych,
 • potrafił przetestować kod.

Warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się poprzez serię testów pod koniec każdego rozdziału oraz testem egzaminującym na koniec kursu.

Kadra kursu

mgr inż. Krzysztof Rewak – absolwent kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Technologie informacyjne w systemach automatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Od 2014 roku pracuje jako programista aplikacji internetowych, gdzie pracował z systemami napisanymi w językach PHP, Python i C#. Obecnie kierownik zespołu programistów w firmie typu software house. Od 2017 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy; do kursów należą między innymi programowanie obiektowe oraz autorskie kursy z projektowania i programowania systemów internetowych oraz zaawansowanych metod programowania.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.