Logo Legnica24h.pl
Reklama

Twój uśmiech jest twoją wizytówką

Arystoteles określając człowieka jako istotę społeczną miał na myśli zarówno jego naturalną zdolność, jak i potrzebę życia we wspólnocie. Uważał, że to właśnie wspólnota stanowi o jego wielowymiarowym rozwoju i szczęściu.

s. dr Beata Raszczyk MChR © Joanna Kielar

 Dzisiejsze nauki o człowieku, niekiedy porzucają konstatacje Stagiryty oraz mądrości rodzącej się w doświadczaniu życia, na rzecz zawężania rozumienia siebie wobec innych i promowania egocentryzmu, choć nasza postawa i zachowanie  wobec ludzi jest podstawową formą funkcjonowania we wspólnocie. Zatem, odwrócenie egocentryzmu i skupienie na drugim człowieku winny wydawać się oczywiste.

 

    Siostra dr Beta Raszczyk MChR1 w wykładzie dla DLP' 90 „Wpływ temperamentu na zachowanie człowieka” zauważa, że dzisiejsi psychologowie i psychoterapeuci mają bardzo egoistyczne nastawienie do człowieka, uznając, że człowiek jest najważniejszy oraz najważniejsze jest to, co czuje bez zwracania uwagi na potrzeby innych. Znany, powtarzany w social mediach po wielokroć cytat Jay Danzie2, a przypomniany przez s. Beatę, wyraża prostą prawdę o istotności drugiej osoby oraz stopniu naszej wrażliwości i empatii  kontaktach interpersonalnych:

Twój uśmiech – to twoja wizytówka,

Twoja osobowość – to twoje logo,

          To jak czują się inni ludzie po spotkaniu z tobą – to twoja marka.

 

 

Samo zachowanie (behawior) jest fundamentalne w kontaktach interpersonalnych, stanowi z punktu widzenia nauk psychologicznych, zjawisko złożone, nie zawsze poddane naszej woli, refleksji, fantazji, zmianie. Różnorodne zachowania doświadczane i obserwowane, mówiąc słowami prelegentki: są wypadkową spektrum różnych elementów, z jednej strony są uwarunkowane dziedzicznie, inne kształtują się w procesie wychowawczym, jeszcze inne stają się nawykiem. Ich niezbywalnym, zasadniczym elementem jest temperament. Mając swoje umocowanie przede wszystkim w predyspozycjach biologicznych, właśnie temperament nadaje cech naszym zachowaniom do opisu których używamy najczęściej przymiotników lub imiesłowów: szybkie, powolne, otwarte, zamknięte, pogodne, nostalgiczne itd. Do najbardziej znanej typologii temperamentu (min. dzięki pewnej historii pozwiązanej z liczbą oraz literaturze popularnonaukowej i poradnikowej), należy typologia  Hipokratesa - Galena. Starożytni medycy wyróżnili cztery typy temperamentu:  choleryczny, sangwiniczny, melancholiczny i flegmatyczny: sangwinik mówi, choleryk działa, flegmatyk obserwuje, a melancholik obmyśla3. Tak też w dużym skrócie możemy odróżnić zachowania ludzi obdarzonych jednym z opisanych temperamentów.

W najstarszych, zachowanych opisach świata zachowanie ludzkie było kwalifikowane w 4 kategoriach, konstatuje s. dr  B. Raszczyk. Liczba "4" poza swoim właściwym miejscem w matematyce na oznaczenie ilości i miar, w wielu kulturach oraz Biblii  posiadała swoje znaczenie metaforyczne i symboliczne. Uważano ją za najbardziej "ziemską" liczbę, bowiem odnoszącą się do tego, co wynikało z obserwacji - czterech stron świata, czterech pór roku, czterech żywiołów. Nie dziwi zatem, że posłużyła Hipokratesowi do opisu zdrowia, zależnego od  czterech płynów ustrojowych (nomen omen mających wpływ na zachowanie)  i opisu czterech temperamentów. Również współczesna neurofizjologia  w pewnym sensie opiera także się na "poczwórnej logice" oraz potwierdza obserwacje starożytnych lekarzy.4

Pojęcie temperamentu w potocznym języku traktujemy wymiennie z charakterem lub osobowością ("ona to ma temperament…", "to jest dopiero osobowość…", "ale charakterek…"). W psychologii są to odrębne systemy lub właściowości naszej psychiki. I tak osobowość przedstawia się jako rodzaj regulacyjnego systemu zewnętrznego i nadrzędnego: wieloczynnikową strukturę dynamiczną, która integruje i reguluje zachowanie człowieka oraz jego relacje ze światem , charakter możemy kształtować bowiem: odnosi się do cech nabytych w trakcie wychowania i wskazuje na pewien stopień dostosowania do obowiązujących standardów, zaś temperament: leży u biologicznych predyspozycji jednostki do określonych zachowań. Przejawia się dominującym nastrojem, jego sposobem reagowania, intensywnością cyklów aktywności5.

 

Każdy ma  swoją indywidualną  konfigurację cech, niepowtarzalną; jedyną układankę  temperamentu

i charakteru, która tworzy unikatową osobowość każdej jednostki 5

 

      Warto, więc pamiętać,  że temperament czyni z nas ludzi  poddanych  fantazji  zjawisk fizjologicznych i neurologicznych, ale na charakter  (respektowanie norm kulturowych, sposób mówienia, wrażliwość) wpływamy sami  i możemy go kształtować, tak by stał się "dobrą marką"; znaczącą tak, jak marki kupowanych samochodów.

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje sprawy, ale też i drugich6.

 

 

 

1 s. dr Beata Raszczyk MChR - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca psychologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, wykonuje ekspertyzy psychologiczne kandydatów na ołtarze

2 Jay Danzie - amerykański ekspert do spraw wizerunku

3 wykłady dla DLP '90 odbywają się w  pierwszy lub drugi czwartek miesiąca w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy; terminy i tematy  spotkań można sprawdzić na stronie Duszpasterstwa.

4Warto posłuchać całego wykładu na stronach Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 lub legnickiego Radia Plus

5 cytaty z wykładu s. E. Raszczyk:  Wpływ temperamentu na zachowanie człowieka

6 FLP 2.1-11

.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.