Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Studiuj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

© Materiały prasowe / PWSZ Legnica / Zbigniew Gol

Od 1 października 2019 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kształcenie nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, będzie realizowane jedynie w ramach jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Tym samym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dzięki temu nasza Uczelnia będzie mogła kształcić przyszłych nauczycieli.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy trwają 5 lat (10 semestrów) i przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.

Absolwent, który ukończy pięcioletnie studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskując tytuł magistra będzie przygotowany do:

 • pracy zawodowej na stanowisku nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela w klasach I – III szkoły podstawowej,
 • podjęcia studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Rekrutacja na ten kierunek, tak jak w przypadku pozostałych potrwa do 30 lipca 2019 roku. Podstawą przyjęcia na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są punkty rekrutacyjne przyznawane kandydatowi za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny tj.: 1) język polski; 2) język obcy (nowożytny); 3) jeden z wybranych przedmiotów: biologia, historia, geografia lub wiedza o społeczeństwie.

Zalety studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy

 • studia stacjonarne są bezpłatne,
 • nasza Uczelnia ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
 • wysoką jakość kształcenia gwarantuje wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca dorobek naukowy oraz doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,
 • model kształcenia na tym kierunku dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań przyszłego pracodawcy,
 • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną; posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,
 • realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,
 • zawarliśmy wiele porozumień o współpracy z placówkami oświatowymi miedzy innymi z Legnicy i Lubina, w których studenci mogą realizować praktyki zawodowe
 • współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze; naszymi partnerami są także: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze oraz Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci w Legnicy,
 • nasi studenci mają możliwość uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych, w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego oraz wolontariatu.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.