Logo Legnica24h.pl
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych od 15 czerwca

Nabór do legnickich szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 15 czerwca br. Kandydaci będą mogli składać wnioski do wybranych szkół, w tym roku również w formie elektronicznej, do 10 lipca br. do godz. 15.00.

© Wikimedia Commons

W tym roku, z uwagi na brak rekrutacji uzupełniającej, kandydat może wskazać we wniosku nieograniczoną liczbę szkół prowadzonych przez miasto (dotychczas mógł wskazać tylko 3 szkoły).

W związku z sytuacja epidemiczną w tym roku rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się później, niż zazwyczaj. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty. Co za tym idzie, później niż zazwyczaj uczniowie otrzymają zaświadczenia o wyniku tego egzaminu.

Licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe 1 stopnia przygotowały różnorodną ofertę edukacyjną, dostosowaną do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy. Liczba miejsc w poszczególnych typach szkół zabezpiecza potrzeby potencjalnych kandydatów.

W Legnicy nabór do szkół publicznych odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, poprzez system elektroniczny. Już 1 czerwca br. od godz. 15.00 kandydaci oraz ich rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą szkół ponadpodstawowych na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl. Tam znajdą opis szkoły, regulaminy rekrutacyjne, charakterystykę kierunku kształcenia, przedmioty punktowane przy rekrutacji do danej klasy, proponowane języki obce oraz przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.

W tym roku, z uwagi na brak rekrutacji uzupełniającej, kandydat może wskazać we wniosku nieograniczoną liczbę szkół prowadzonych przez miasto (dotychczas mógł wskazać tylko 3 szkoły).

Wniosek należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 10 lipca do godz. 15.00. Można go również przesłać elektronicznie na wskazany przez szkołę adres. Wniosek powinien zostać uzupełniony o wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły decyduje suma punktów, na którą składają się wyniki uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, punkty za szczególne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz za działalność społeczną. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronach internetowych szkół 12 sierpnia br. Następnie rodzice kandydatów będą potwierdzać wolę podjęcia nauki w szkole przez ich dziecko poprzez dostarczenie oryginałów lub brakujących dokumentów.

Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 19 sierpnia br. do godz.14.00. Szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na swoich stronach internetowych.

Składanie dokumentów w formie papierowej będzie odbywać się w oparciu o opracowane przez szkoły procedury bezpieczeństwa.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.