Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Zbliża się sesja Rady Miejskiej Legnicy

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 25 września o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8).

Fot. Paweł Sasiela © Paweł Sasiela

Oto planowany porządek obrad:

2.      Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3.      Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4.      Zarządzenie Nr 558/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

5.      Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2016 r.

6.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej.

7.      Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Legnicy".

8.      Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Myśliwskiej, Boiskowej, Jaworzyńskiej i obwodnicy Zachodniej w Legnicy.

9.      Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Mikołaja Reja, Złotoryjską, Juliusza Słowackiego i Władysława Grabskiego w Legnicy.

10.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki w Legnicy.

11.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – jednostka urbanistyczna S – rejon ulicy Stanisławowskiej.

12.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – centrum przesiadkowego.

13.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry,

14.  Projekt uchwały w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej,

15.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,

16.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2017,

17.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry,

18.  Projekt uchwały w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład pomników przyrody na terenie miasta Legnicy.

19.  Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.

20.  Komunikaty i sprawy rożne.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.