Logo Legnica24h.pl
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Wybierz studia pedagogiczne w PWSZ im. Witelona w Legnicy

Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz dzieci? Jeżeli tak to pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

© Materiały prasowe / PWSZ Legnica

Jednolite studia magisterskie (pięcioletnie) na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w PWSZ im. Witelona w Legnicy przygotowują do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I-III szkoły podstawowej. Program studiów uwzględnia zajęcia z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, merytorycznego, metodycznego, wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Wiedza zdobyta w toku studiów pozwala zrozumieć społeczno-kulturowy kontekst kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi w ich początkowym okresie edukacji. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał wiedzę i kompetencje zapewniające samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację programu nauczania. Nabędzie umiejętności projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnień dziecka/ucznia.

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III szkoły podstawowej).

Możesz też wybrać studia licencjackie (trzyletnie) na kierunku Pedagogika w PWSZ im. Witelona w Legnicy, które pozwalają nabyć podstawową wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności edukacyjnej w obszarze kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka. Kształcenie obejmuje przedmioty w zakresie treści ogólnych, podstawowych, kierunkowych oraz specjalnościowych.

W trakcie studiów dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – diagnozować ich potrzeby oraz opracowywać plan działań wspomagający ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.

Realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie: ćwiczeń, warsztatów, praktyk poza uczelnią. Uczestnictwo w nich służy zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy zawodowej.

Nasze atuty

  • dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną,
  • zajęcia odbywają się w multimedialnych salach wykładowych, ćwiczeniowych, pracowniach specjalistycznych i laboratoriach,
  • posiadamy specjalistyczne pracownie: wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii psychopedagogicznej, muzyczną, a także pracownię multimedialną edukacji wczesnoszkolnej oraz salę do gier i zabaw ruchowych,
  • zapewniamy wysoką jakość kształcenia dzięki kadrze dydaktycznej posiadającej dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi,
  • oferujemy studentom realizację praktyk pedagogicznych w instytucjach i placówkach związanych z kierunkiem studiów oraz wybraną specjalnością,
  • zapewniamy studentom możliwość uczestnictwa w działalności kół naukowych, samorządu studenckiego, wolontariatu.
  • realizujemy program kształcenia o profilu praktycznym, co oznacza, że większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń, warsztatów i praktyk poza uczelnią,

Partnerzy

współpracujemy z licznymi podmiotami środowiska lokalnego: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kultury, a także Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Oddziałem Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomościReklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.