Logo Legnica24h.pl
Reklama

Profesor Ryszard K. Pisarski Doktorem Honoris Causa

Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, decyzją Rady Naukowej przyznał Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy prof. dr. hab. inż. Ryszardowi K. Pisarskiemu tytuł honorowy Doctora Honoris Causa.

© Materiały prasowe / UM Legnica

Tym samym Rektor naszej Uczelni dołączył do grona Profesorów Honorowych Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, wśród których są także Roland Franko, Joris Hindryckx, Stanisław Dąbrowski, Mikołaj Muszynka, Wiktor Andruszczenko.

Profesor Ryszard K. Pisarski był osobiście zaangażowany w rozwój współpracy między Uczelniami. Dzięki temu udało się zorganizować szereg cennych inicjatyw naukowych tj. konferencji, wizyt studyjnych oraz akcji charytatywnych. Promuje Legnicę wśród społeczności uniwersyteckiej (pracowników i studentów) poprzez aktywizację na polu wymiany studenckiej i pracowników zarówno administracyjnych, jak i naukowych. Jest inicjatorem zawarcia w styczniu 2017 roku umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy a Drohobyckim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym imienia Iwana Franki.

Ryszard Kazimierz Pisarski, urodzony 6 maja 1952 roku w Czechowicach-Dziedzicach, studiował w latach 1971 - 1976 na Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Podczas ostatnich trzech lat studiów był stypendystą Polskiej Akademii Nauk. Studia na Wydziale Zootechniki (obecnie Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt) ukończył z wyróżnieniem i rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Żywienia i Higieny Zwierząt (obecnie Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii).

Od początku kariery naukowej Ryszard K. Pisarski prowadził badania dotyczące przede wszystkim efektywnego wykorzystania składników pokarmowych, zarówno podstawowych, jak i specyficznych, głównie przez drób. Badania te koncentrowały się nie tylko na efektach produkcyjnych, ale uwzględniały także sens stosowania w żywieniu zwierząt substancji często kontrowersyjnych z ekologicznego punktu widzenia, takich jak choćby stymulatory wzrostu, np. antybiotyki paszowe czy kokcydiostatyki. Zaangażowany był także w badania dotyczące preparatów probiotycznych, stosowanych zamiast antybiotyków. Ich skuteczność, jako preparatów korzystnie działających na zdrowie zwierząt i łagodzących wpływ stresorów, okazała się niekwestionowana. W tym okresie uczestniczył też w pracach na rzecz Instytutu Zootechniki w Krakowie nad stosowaniem substancji biologicznie aktywnych w mieszankach dla drobiu rzeźnego.

W 1981 roku uzyskał stypendium International Research and Echanges Board, i na przełomie lat 1981/1982 przebywał w Pennsylvania State University, gdzie prowadził badania nad żywieniowymi uwarunkowaniami anormalnego rozwoju chrząstki - chondrodysplazji kości piszczelowych kurcząt.

W 1982 roku obronił pracę doktorską poświęconą mineralnemu profilowi krwi kurcząt brojlerów, jako pochodnej zróżnicowanego żywienia.

W latach 80. ze względu na embargo i drastyczne niedobory importowanych komponentów mieszanek - głównie soi i kukurydzy - Dr Ryszard K. Pisarski prowadził badania nad możliwością sformułowania alternatywnych mieszanek na bazie wyłącznie krajowych pasz.  Badania te, dotyczące tak stosowania odpowiednich dodatków biologicznie aktywnych, jak i technologicznego przetwarzania, zakończyły się sukcesem. Uzyskane wyniki stały się w podstawą rozprawy habilitacyjnej.

W 1992 roku Dr Ryszard K. Pisarski uzyskał stopień naukowy - doktor habilitowany.

W kolejnych latach dr hab. Ryszard K. Pisarski prowadził i uczestniczył w wieloprofilowych badaniach, wśród których można wyróżnić badania nad sensem stosowania enzymów paszowych, probiotyków i ziół (jako alternatywy dla eliminowanych antybiotyków paszowych). Intersujące okazały się badania nad możliwością żywieniowego oddziaływania na skład chemiczny mięśni (mięsa) brojlerów – zwłaszcza na zmianę profilu kwasów tłuszczowych, istotną z dietetycznego punktu widzenia. Wiele uwagi poświęcił fizjologii trawienia, głównie zależności tempa absorpcji woreczka żółtkowego piskląt od początkowego żywienia. Warto też zauważyć, że wiele prowadzonych przez Niego badań dotyczyło żywienia zwierząt w aspekcie ochrony środowiska (maksymalizacja wykorzystania składników odżywczych).

W 1999 roku dr hab. Ryszard K. Pisarski otrzymał z rąk Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, tytuł naukowy - profesor.

Prof. dr hab. inż. Ryszard K. Pisarski jest autorem lub współautorem 83 oryginalnych prac badawczych, 45 doniesień konferencyjnych, 13 artykułów popularno-naukowych, 27 opracowań nieopublikowanych. Jest współautorem 7 książek. Był promotorem ponad 60 prac magisterskich, 80 prac licencjackich i 3 rozpraw doktorskich. Recenzował 4 rozprawy doktorskie, 2 prace habilitacyjne i 4-krotnie oceniał dorobek naukowy w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

W okresie zatrudnienia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie był członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Oddziału World's Poultry Science Association i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1993-1996 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

W 2007 roku Prof. Ryszard K. Pisarski został wybrany na funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kadencję 2007-2011. Funkcję rektora sprawował także w kadencji 2011-2015 i pełni ją obecnie, w kadencji przedłużonej na skutek wejścia w życie ustawy 2.0. o nauce i szkolnictwie wyższym. Od 2015 roku związany jest zawodowo wyłącznie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy.

W trakcie kadencji Rektora Ryszarda K. Pisarskiego zmieniona została struktura organizacyjna Uczelni na typowo akademicką. Zamiast instytutów wprowadzono wydziały i zakłady, uruchomiono 14 nowych kierunków studiów, w tym cztery kierunki studiów magisterskich: Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Uruchomiono także dwa kierunki jednolitych studiów magisterskich – Fizjoterapię i Prawo. Wszystkie kierunki studiów sprofilowane są praktycznie.

Rektor Ryszard K. Pisarski miał znaczący wkład w uruchomienie Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy oraz Ośrodka Projektów i Edukacji, który dysponuje nie tylko nowoczesnymi laboratoriami, ale także mieści Centrum Socjoterapii dla dzieci i młodzieży. Był też zwolennikiem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy jednego MW, która ma nie tylko zaspokoić zapotrzebowanie Uczelni na energię elektryczną, ale umożliwiać kształcenie praktyczne studentów, zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii, a także Centrum Symulacji Medycznych, służące kształceniu studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w warunkach najbliższych rzeczywistości. Dzięki staraniom Rektora Uczelnia współpracuje z licznymi zakładami pracy i instytucjami Legnicy i Dolnego Śląska.

Prof. Ryszard K. Pisarski wielokrotnie wyróżniany był Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uhonorowany został też Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Ma tytuł honorowy Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Patronat medialny
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.