Logo Legnica24h.pl
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miejskiej

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 27 września o godz. 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. Sesję można obejrzeć na żywo poprzez transmisję na stronie internetowej urzędu.

© Materiały prasowe / UM Legnica

Obrady będą prowadzone przy zachowaniu reżimów sanitarnych.

Zaplanowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Zarządzenie Nr 411/PM/2020 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.
 5. Informacja o wynikach finansowych i działalności spółek z udziałem Gminy w 2019 r.
 6. Projekt uchwały zmieniający Statut Legnicy.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 10 lat w drodze bezprzetargowej.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Legnicy na rok 2020/2021.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Legnicy.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic Leszczyńskiej, Bydgoskiej i Szczecińskiej oraz rzeki Czarnej Wody.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej na terenie położonym przy ul. płk. Karola Myrka w Legnicy.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Legnicy.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024” Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Legnicy.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz uprawnień do przejazdów ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Legnicę.
 18. Rozpatrzenie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7.08.2020 r.
 19. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 20. Komunikaty i sprawy różne.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.