Logo Legnica24h.pl
Reklama

Oświata głównym punktem najbliższej sesji

Kolejna sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 25 lutego o godzinie 10:00 w sali 226 Urzędu Miasta. Podczas sesji radni zajmą się głównie oświatą.

© Materiały prasowe / UM Legnica

Bezpośrednie transmisje z obrad oraz ich zapisy archiwalne dostępne są na internetowej stronie miasta.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy za 2018.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnicy w 2018 r.”.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2019r.
 7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy do 2023 roku.
 9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Legnicy wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
 10. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy.
 11. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy.
 12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Bohdana Ihora Antonycza w Legnicy.
 13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza w Legnicy.
 14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy w czteroletnie VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy.
 15. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Integracyjnego w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy.
 16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
 17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Legnicy w Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Legnicy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
 18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Legnicy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Legnicy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy.
 19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 w Legnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Legnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. Henryka Pobożnego w Legnicy.
 20. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 4 w Legnicy w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy w pięcioletnie Technikum Nr 4 w Legnicy w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legnicy.
 21. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 5 w Legnicy w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy w pięcioletnie Technikum Nr 5 w Legnicy w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy.
 22. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Samochodowego w Legnicy w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy w pięcioletnie Technikum Samochodowe w Legnicy w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy.
 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3–letniego powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Legnicy na lata 2019-2021.
 24. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIX/524/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN300/250 relacji Biernatki – Legnica za Hutą od granicy miasta Legnicy do istniejącej stacji redukcyjno – pomiarowej „Legnica za Hutą”.
 25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Legnicy.
 26. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Legnicy.
 27. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kapituły i Statutu Rady Miejskiej Legnicy.
 28. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 29. Komunikaty i sprawy różne.
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Patronat medialny
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.