Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy oraz Starostwo Powiatu Jaworskiego zapraszają 16 października br. o godzinie 9:45 do Centrum Konferencyjno-Widowiskowego Uczelni na konferencję.

© Materiały prasowe / PWSZ Legnica

Projekt realizowany jest przez Powiat Jaworski w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy wpisuje się w ramy Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół zawodowych, dla których Powiat Jaworski jest organem prowadzącym, tj.: Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie. Przedsięwzięcie obejmuje okres od 01.09.2017 do 31.08.2019 r. Wartość projektu wynosi 1 915 164 zł.

Podstawa koncepcji projektu została wypracowana w wyniku kontaktów z pracodawcami, narad z Partnerem – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy oraz przeprowadzonych w wymienionych szkołach diagnoz w zakresie potrzeb kształcenia zawodowego. Wartością dodaną projektu jest zacieśnienie wieloletniej współpracy miedzy Powiatem a PWSZ, w efekcie czego w dniu 3 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze doszło do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Jaworskim – Liderem Partnerstwa a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy w Legnicy.

Projekt „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” zakłada sześć zadań:

  • współpracę z pracodawcami w dostosowaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz modyfikację programów nauczania przedmiotów nauczania; w ramach tego zadania odbyły się wszystkie planowane konferencje branżowe: ekonomiczna, informatyczna, logistyczna, mechaniczna (PZKZiU) oraz energii odnawialnej, hotelarsko – żywieniowa (ZSiP w Bolkowie); w konferencjach wzięło udział 457 uczniów i 27 pracodawców z lokalnego i regionalnego rynku pracy; moderatorami konferencji byli nauczyciele akademiccy PWSZ im. Witelona w Legnicy, którzy dokonali wprowadzenia do danej branży w kontekście sytuacji na rynku pracy, a następnie kierowali debatą uczniów, nauczycieli i pracodawców; w wyniku tych konferencji nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracujący w zespołach, opracowali modyfikację programów nauczania w siedmiu zawodach, które będą wdrożone w nowym roku szkolnym 2018/2019;
  • organizację praktycznych form nauczania, czyli 150 godzinnych staży u pracodawców zaplanowanych w okresie wakacji w 2018 i 2019 r.; przewidzianych zostało  łącznie 353 staży płatnych;
  • udział uczniów w zajęciach prowadzonych w PWSZ im. Witelona w Legnicy z wykorzystaniem potencjału nauczycieli akademickich i wyposażenia dydaktycznego; w roku szkolnym 2017/2018, 299 uczniów obu szkół (606 godz.) odbyło zajęcia w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Uczelni; w następnym roku szkolnym zaplanowano 588 godz. zajęć laboratoryjnych;
  • tworzenie klas patronackich i wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne; w ramach projektu zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych i stworzenie nowoczesnej pracowni logistycznej;
  • zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; zaplanowano dwa rodzaje kursów: kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z uprawnieniami na bezpieczną wymianę butli gazowej oraz spawanie blach rur spoinami pachwinowymi metodą MAG; w roku szkolnym 2017/2018 w trzech grupach, łącznie 45 uczniów ukończyło kursy i nabyło uprawnienia zawodowe; w nowym roku szkolnym tylu samo uczniów będzie korzystało z tej formy wsparcia;
  • pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie umiejętności zawodowych; w roku szkolnym 2017/2018 łącznie 11 uczniów, w tym: 8 uczniów z PCKZiU i 3 uczniów z ZSiP korzystało ze stypendium w wysokości 600 zł miesięcznie przez dziesięć miesięcy (od października 2017 r. do  lipca 2018 r.); w nowym roku szkolnym taka sama liczba nowych uczniów zostanie zakwalifikowana do stypendium.

Zaangażowanie zasobów Lidera i Partnera na rzecz projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” wymiernie przyczynia się do osiągnięcia założonych celów i wskaźników, w efekcie czego w szkolnictwie powiatowym dokonują się pozytywne zmiany o charakterze jakościowym, w tym większe dopasowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.