Logo Legnica24h.pl
Reklama
Internetowy sklep z zabawkami. Zabawki na dzień chłopaka. Zabawki dla chłopca, dla dzieci, dla dziewczynki.
PWSZ im. Witelona w Legnicy
Leadec
Koparka Jawor - roboty budowlane

Menedżer administracji publicznej - nowy kierunek studiów magisterskich

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie studiów magisterskich o profilu praktycznym (studia 2-letnie) na kierunku Menedżer administracji publicznej.

© Pawe?? Sasiela

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. Rekrutacja już się rozpoczęła!

Menedżer administracji publicznej
studia magisterskie (2-letnie)

"Szanowni Kandydaci, prezentujemy kolejny nowy kierunek studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Jest to Menedżer administracji publicznej – studia drugiego stopnia o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych" - informuje Mirosław Szczypiorski, rzecznik prasowy PWSZ im. Witelona w Legnicy.

Kształcenie na nowym kierunku opiera się na nowoczesnym, interdyscyplinarnym rozumieniu zjawisk zachodzących w administracji publicznej i jej otoczeniu. Studenci będą zdobywać kluczowe kompetencje z perspektywy sektora publicznego związane z zarządzaniem rozwojem miast, smart city, logistyką miejską, zarzadzaniem projektami, partycypacją społeczną, a także coachingiem i mentoringiem.

Studia mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w otoczeniu szeroko rozumianej administracji publicznej, z uwzględnieniem umiejętności biznesowych, a także przy wykorzystaniu wiedzy i umiejętności prawniczych. Program kształcenia ma na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy.

Absolwent studiów II stopnia na tym kierunku, po zakończeniu kształcenia, zdobędzie pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, a także ekonomii i finansów. Rozwinie teoretyczne jak i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod, technik oraz narzędzi zarządzania w sektorze publicznym, w tym w sektorze przedsiębiorstw komunalnych oraz wykonujących zadania publiczne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorstw prywatnych. Kompetencje specyficzne absolwenta studiów obejmują zatem nie tylko zakres ogólnej wiedzy teoretycznej, związanej z kierunkiem studiów, ale także wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne, określone w programie i nabywane w trakcie studiów.

Studia przygotowują m.in. do pracy w:

 • urzędach gmin,
 • starostwach powiatowych,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach pracy,
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych,
 • placówkach kultury,
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną,
 • kancelariach prawnych,
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych,
 • firmach doradczych i konsultingowych.

O przyjęcie na studia na kierunek Menedżer administracji publicznej mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

 1. kierunku Administracja,
 2. kierunków o zbliżonym zakresie programowym do kierunku studiów drugiego stopnia, w szczególności kandydaci, którzy są absolwentami kierunków z dziedzin nauk społecznych,
 3. innych kierunków, jeżeli zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy, kompetencji i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających efekty uczenia się, wyznaczonych przez właściwego Dziekana Wydziału, które zostaną określone indywidualnie do końca pierwszego semestru studiów.

Tryb studiów: stacjonarny i niestacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.