Logo Legnica24h.pl
Reklama

Czego Kowalscy i Nowakowie szukają w parafii ? Czym jest Kościół na peryferiach wiary?

Parafia i Kościół to pewne treści, z którymi się utożsamiamy, i które nas budują. To jest takie miejsce, do którego przychodzimy obronić, coś co jest dla nas ważne, wyjaśniał bp P. Wawrzynek.

bp Piotr Wawrzynek © Joanna Kielar

Zmiany polityczne i społeczne zachodzące w Polsce od ponad 30. lat oraz naturalna wymiana pokoleń, spowodowały pojawienie się nowych oczekiwań wobec wielu instytucji publicznych oraz Kościoła - coraz mniej oczywistej mapy dla wielu społeczeństw i fundatora kodu kulturowego Europy i Polski. Wyrażane najczęściej gwałtownie i krytycznie, skłaniają pasterzy Kościoła Katolickiego nie tylko do przemyślenia wyzwań nowoczesności w ogłaszaniu stosownych encyklik i głośno wyrażanej troski o losy osób ochrzczonych (lecz już poza Kościołem) ale także konkretnych działań, które dotyczą form ewangelizacji,  apostolstwa i roli wspólnot świeckich w życiu parafii, a nawet modernizacji świątyń, która wydawałby się nie mieć tu nic do rzeczy. Dziś zasadnicza linia niepokoju i sporu, nie przebiega wyłącznie pomiędzy frakcją chrześcijańskich konserwatystów z liberałami,  ale przede wszystkim katolikami  a osobami pozostającymi "na peryferiach wiary i parafii". Do tej właśnie grupy przypisuje się ochrzczonych ale zaglądający do Kościoła " od czasu do czasu", raczej dla  zwyczaju niż z potrzeby pogłębienia wiary, niewierzących lub nieprzyznający się do chrześcijaństwa. Są widoczni i aktywni. Często odmawiają Kościołowi katolickiemu i chrześcijanom legitymizacji, podmiotowości czy sprawczości w sferze publicznej przy dodawaniu ważności  i doniosłości innym, poza chrześcijańskim wspólnotom religijnym. 

Z czym zatem przychodzi i czego  szuka - nierzadko  zdezorientowany w nowoczesności Kowalski z Nowakiem - we współczesnej parafii?    Na zadane w tytule wykładu pytanie: Czego Kowalscy i Nowakowie szukają w parafii. Czym jest Kościół na peryferiach wiary? odpowiadał i opowiadał zebranym na kwietniowym spotkaniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy'90 w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, biskup pomocniczy diecezji legnickiej Piotr Wawrzynek.

Liczne rozważania oraz rozstrzygnięcia dotyczące parafii, znajdują swe miejsce  w dokumentach i tekstach Kościoła. Należą do nich, min. dokumenty Soboru Watykańskiego II (Konstytucja o liturgii świętej), Katechizm Kościoła Katolickiego, encykliki papieskie czy nauczanie biskupów. Wychodząc z założenia, że biskupi powołani do przewodzenia całej "owczarni", nie mogąc stać na czele każdej wspólnoty, zobowiązani są utworzyć grupy wiernych, pośród których najważniejsze są parafie. Parafię rozumie się zatem, jako przedstawicielską strukturę Kościoła, "wspólnotę wiary" zorganizowaną pod przewodnictwem duszpasterza, zastępującego biskupa. Podkreślając tę ważną cechę wspólnotowości, odnosi się ją tym samym do wzajemnych relacji, współuczestnictwa w realizacji zadań apostolskich i funkcji nadawania tożsamości ludziom tworzącym środowisko wiary.

Ks. biskup Piotr Wawrzynek, który  doświadczenie - nazwijmy je - parafialności nabywał na drodze wieloletniej posługi duszpasterskiej w parafiach wrocławskich, zogniskował swoje przemyślenia wokół zagadnień istoty i roli zwykłej parafii  oraz   wspólnot parafialnych w tworzeniu przestrzeni dla "Kowalskich i Nowaków" niejednokrotnie podążających szlakami raczej nawyków niż wiary. Zauważył, że dla osób uczestniczących w życiu parafii i rozumiejących parafię, jest ona: przede wszystkim miejscem modlitwy, sprawowania sakramentów, świętowania, przeżywania różnych uroczystości rodzinnych. Osobom utożsamiających się z parafią, umyka uwadze potrzeba wytworzenia takiej  sytuacji,  w której przybywając z peryferiów do parafii "Kowalski z Nowakiem" będą chcieli pozostać, odnajdując w niej takie miejsce, w którym chcą żyć, spotykać Jezusa, wzrastać w wierze razem z innymi, mówił ks. Biskup.

Nie zabrakło odniesień do nauczania Jana Pawła II o idei nowej ewangelizacji, którą dopełnia nauczanie franciszkowe. Zwrócił  uwagę na nowe, mające swe źródło w nauczaniu papieża Franciszka (Evanagelii Gaudium), egzystencjalne zdefiniowanie parafii, akcentujące jej misyjny, ewangelizacyjny i relacyjny, wymiar: nie da się oderwać tego co się dzieje we wspólnocie parafialnej, od tego co sie dzieje  pomiędzy ludźmi.  Myśli papieskie ujął bp Piotr Wawrzynek, jak sam określił bridg'em*. Wynikiem jest wezwanie do wejścia w relacje, wyjścia z dobrą nowiną na współczesne areopagi, a tym samym peryferia, cytując za JP II: trzeba iść na areopagi współczesnego świata, iść na peryferia wiary. Aby głosić dobrą nowinę ludziom współczesnym, Kościół  musi interesować się różnymi aspektami ich kultury i ich środkami przekazu, nie dopuszczając do zapomnienia swojego orędzia, sensu i znaczenia. Jako świadkowie Chrystusa, nie możemy zamykać Boga w ludzkim sposobie widzenia i działania.(JP II, Ateny 1981r.).

W Kościele przyjęło się rozumieć "peryferia" jako  miejsca, w których przebywają osoby ochrzczone ale niepraktykujące bądź nieutożsamiające się z Kościołem lub nieprzyznające się do wiary i używające wyrażenia "u was w Kościele". Jednak, czy wyłaniający się obraz ubogiej praktyki lub porzucenia, uprawnia do myślenia o "peryferiach", jako miejscach na obrzeżach lub poza Kościołem, zastanawia się bp P. Wawrzynek: chciałbym się podzielić innym wymiarem peryferiów, jakby z zewnątrz; patrzeniem współczesnego człowieka (...). Peryferia to tak naprawdę my. My jesteśmy  tymi peryferiami, bowiem większością społeczeństwa są ludzie niepraktykujący. W ich myśleniu na peryferiach jest to, na co nie poświęca się czasu, to co jest ostatnie. Ostatnią rzeczą jest pomodlić się, czy zaplanować mszę świętą. Kościół jest na peryferiach, Bóg jest na peryferiach życia.

Co zatem należy zrobić by zatrzymać peryferyjność, przywrócić na nowo sens chrztu, głębię ewangelii i wiarę w Słowo, a  może nawet odkurzyć sens kulturowego i wielowiekowego dzieła pokoleń, mieszczący się,  min. w słowach Parafia i Kościół? Ksiądz bp Piotr Wawrzynek podkreślił, że w realizacji dzieła  trzeba dostrzec nie tylko świadomość obecności Kościoła na peryferiach ludzkiego  życia lecz zastanowić się (w wymiarze codzienności) nad postawami i poziomem empatii członków samej wspólnoty parafialnej, cechami osobowymi i postawami pasterza wspólnoty - proboszcza, rolą estetyki mowy i muzyki (dodałabym i innych sztuk) w przestrzeni Kościoła, oddziałujące na wszystkie "warstwy" Kowalskiego i Nowaka oraz poziom udogodnień cywilizacyjnych.

Obserwowane i widoczne zmiany w kodzie kulturowym polskim i europejskim, ufundowanym wielowiekową obecnością chrześcijaństwa, wywołują na razie zjawisko postępujące, nazywane kryzysem wiary i zagubieniem tożsamości chrześcijańskiej. Być może prorocze okażą się  słowa papieża Benedykta XVI, przytoczone we wstępie do wykładu bp Piotra Wawrzynka, przez Pana Stanisława Andrzeja Potycza - prezesa Duszpasterstwa Ludzi Pracy'90: Kościół nie będzie tożsamy ze społeczeństwem, bardziej stanie się Kościołem mniejszości żyjącej wśród niewielkich ale żywych kręgów ludzi, rzeczywiście przekonanych do wiary, oddanych jej i działających świątyń (...).

Lecz może będzie i tak, że wzorem Breugel'owskich  Ślepców podążających za ślepymi przewodnikami, utracimy na zawsze właściwy kierunek szlaków i traktów prowadzących do  źródeł życia i europejskiego świata?

 
"Cóż nam zostało kiedy świata zabrakło dookoła Kije i sakwy i kapoty i palce w oczodołach Powiewy wiatru słońca promień na chciwe twarze brać Padać i wstawać padać i wstawać padać i wstawać padać i wstawać I wstać."
(Przypowieść o ślepcach, Jacek Kaczmarski  [w:] LyricFind)
 
 
 
 
* most lub mostek (ang. bridge) – urządzenie łączące segmenty sieci, dokonujące filtrowania ruchu   sieciowego. (za Wikipedia)
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.