Logo Legnica24h.pl
Reklama
PWSZ im. Witelona w Legnicy
SWWS
Koparka Jawor - roboty budowlane

Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy rekrutuje do Szkół Branżowych I Stopnia

Rekomendujemy sprawne załatwianie formalności oraz rezerwację miejsc na praktyki zawodowe w najlepszych zakładach rzemieślniczych w Legnicy i okolicach - mówi Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy, Jacek Kamola.

© Materiały prasowe

Podstawowym warunkiem przyjęcia do szkoły branżowej jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z pracodawcą w ustalonym terminie. W związku z ograniczoną liczbą miejsc w klasach zawodowych, osoby, które spóźnią się ze złożeniem dokumentów, nie będą mogły podjąć nauki w wybranym przez siebie fachu. Przypominamy o ministerialnych terminach przyjęć do szkół branżowych dla kandydatów do klas I.  
Rejestracja w wybranej szkole branżowej tylko do 10 lipca.

Tryb i terminarz przyjmowania dokumentów – na podstawie „Regulaminu Rekrutacji” do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Legnicy

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w formie tradycyjnej - papierowej lub w formie elektronicznej od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.
 2. Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz złożenie oświadczenia pracodawcy o zamiarze przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.
 3. Złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.
 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 11 sierpnia 2020 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja" 12 sierpnia 2020 r.
 6. Wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.
 7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z załącznikami od 13 do 18 sierpnia 2020 r.
 8. Umowę dostarcza się do szkoły nie później niż do 25 sierpnia 2020 r. Niezłożenie umowy w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia nauki w szkole.
 9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja" 19 sierpnia 2020 r.

Kandydaci do Szkoły Branżowej powinni posiadać:

 • ukończone 15 lat w roku 2020, a w przypadku uczniów, którzy nie spełniają tego warunku, zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej;
 • oświadczenie pracodawcy o zamiarze przyjęcia ucznia – młodocianego pracownika;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym przez siebie zawodzie;
 • umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z załącznikami.

Szczegółowy regulamin Rekrutacji znajduje się na stronie www.ckziu.legnica.eu

Celem konsultacji zapraszamy do:

 • Biura Cechu, Legnica ul. Rynek 9 (II piętro, pokój nr 3)  czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00
  tel. 76 852 35 29, kom. 725 998 276,  crr.legnica@gmail.com
   https://www.facebook.com/cechlegnica/
 • Sekretariatu CKZiU w Legnicy przy ulicy Lotniczej 26 (I piętro, pokój 101)
  w godz. 7.30 – 15.30
  pod numerami telefonów  76 852 42 46;  76 723 37 46
  sekretariat@ckziu.legnica.eu
  www.ckziu.legnica.eu
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Reklama
Ostatnie opinie
Reklama

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.