Logo Legnica24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Zostań audytorem lub oficerem rowerowym

Urząd Miasta Legnicy poszukuje kandydatów do zatrudnienia na stanowiskach audytora wewnętrznego oraz do spraw komunikacji rowerowej, czyli oficera rowerowego.

Fot. UM Legnica © UM Legnica

Audytor jest stanowiskiem samodzielnym, bezpośrednio podległym prezydentowi miasta. Jego podstawowym zadaniem jest dokonywanie audytu wewnętrznego w urzędzie, a to działanie musi cechować niezależność i obiektywizm. Audytor ma wspierać prezydenta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w gminie, posiada też uprawnienia doradcze. Ocena kontroli zarządczej dotyczy szczególnie jej adekwatności, skuteczności i efektywności. Wymagania formalne w stosunku do kandydatów na audytorów wewnętrznych w jednostkach samorządu terytorialnego, m.in. w zakresie wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego zostały określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kandydaci mogą składać swe oferty do 31 sierpnia.

Z kolei kandydaci, którzy chcą ubiegać się o pracę na stanowisku oficera rowerowego (oferty do 23 sierpnia br.), powinni posiadać obywatelstwo polskie oraz:

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni spraw obywatelskich,

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

- co najmniej 3-letni staż pracy.

Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

Szczegółowe informacje o naborach, niezbędnych dokumentach, obowiązkach służbowych i warunkach pracy znajdują się na oficjalnej stronie urzędu www.legnica.eu w zakładce oferty pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce Urząd Miasta – nabory na wolne stanowiska) oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w Urzędzie Miasta na I piętrze obok pokoju nr 111.

W związku z tym, że nabór dotyczy stanowisk urzędniczych, rekrutacja ma charakter jawny i konkurencyjny, a wyboru kandydatów dokonuje się komisyjnie.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@legnica24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. legnica24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

legnica24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Legnicy i okolic. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy.